DUURZAAMHEID

Een positieve verandering begint bij onszelf en de wereld om ons heen. Duurzaamheid staat bij ons dan ook centraal. 

Als organisatie nemen we verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu en steunen we gemeenschappen in Afrika.  

Lees hieronder hoe jouw deelname aan de Shift Happens Trail hieraan bijdraagt. 


Timbo Afrika Foundation, Shift Happens Trail Afrika

TIMBO AFRIKA FOUNDATION

DE INKOMSTEN UIT ONZE VERBLIJFKOSTEN IN BOTSWANA WORDEN VOLLEDIG ONDERGEBRACHT IN DE TIMBO AFRIKA FOUNDATION. 

De Timbo Afrika Foundation is een non-profitorganisatie die zich richt op het verbeteren van onderwijs, gezondheidszorg en gemeenschapsontwikkeling in Afrika. Ze streven naar gelijke kansen, betere toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, en duurzame ontwikkeling door samenwerking met lokale gemeenschappen. Met projecten zoals het bouwen van scholen, het opzetten van gezondheidscentra en het ondersteunen van ondernemerschap, willen ze blijvende positieve veranderingen bewerkstelligen voor mensen in heel Afrika.

Duurzaamheid, goede doelen Shift Happens Trail Afrika

CO2 NEUTRAAL

Wanneer de luchtvaartmaatschappij de optie biedt, kiezen we voor CO2-compensatie credits.

Dit geld wordt vervolgens geïnvesteerd in CO2-compenserende projecten of CO2-reducerende initiatieven.

Een veelgebruikte methode is het aanplanten van bomen die CO2 uit de atmosfeer absorberen en op die manier werken als natuurlijke koolstofputten.  

Co2 neutraal, duurzaamheid, bomen en natuur

BUY WORLD 

Wat kun je bezitten wat goed is voor het leven op Aarde?

Een stukje Aarde zelf dat blijvend wordt teruggeven aan de natuur.

BuyWorld is een ideële stichting die dit mogelijk maakt.

Door collectief een stukje Aarde te kopen en die stukjes terug te geven aan de natuur, houden we samen de Aarde leefbaar.

Bij elke deelname aan onze Shift Happens Trail wordt een percentage van het bedrag ingelegd om via BuyWorld een stukje Nederlandse natuur te kopen en die te behouden. 

Buy World, Duurzaam, Nederlandse natuur, Shift Happens Trail Afrika